Dołącz do Nas!

TWOJA KARIERA W FIRMIE ELECTRIS

Studia

PRAKTYKA
PRACA SEZONOWA
ZDOBYWANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO

Firma Electris oferuje:
Praktyki dla studentów studiów inżynieryjnych o kierunku m.in Automatyka i Robotyka, Elektronika, Metalurgia oraz innych, związanych z zarzadzaniem produkcją, nowymi technologiami, itd.
Pracę wakacyjną na umowę zlecenie dla uczniów/studentów kierunków technicznych, inżynieryjnych.
Rozpoczęcie rekrutacji na praktyki/pracę wakacyjną rozpoczyna się od stycznia każdego roku.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres email: rekrutacja@electris.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń na praktyki/pracę wakacyjną: do 15 kwietnia danego roku.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu się na praktyki/staże/prace wakacyjną przesyłamy do 30 maja danego roku.